Yeni Teknolojilerin Sektöre Etkisi - Marmara Fuar

Yeni Teknolojilerin Sektöre Etkisi

Evrim denilince akla ilk olarak doğanın evrimi, yani biyolojik evrim geliyor. Evet, en önemli evrim bu yönde oluyor ancak bununla kısıtlı kalmıyor. İnsan var olduğundan bugüne sürekli yeni bir şeyler keşfediyor. Bu keşiflerin bazıları yaşantımızı, dünyamızı önemli ölçülerde değiştiriyor. Bazen çok önemsenmeyen bazı keşifler o anda önemli bir değişim yaratmasa da önemli bir değişimin ilk adımları olabiliyor.

Dünya tarihine baktığımızda birçok keşfin tarihinin bilindiğini görebiliriz. Geçmişten günümüze bu böyle geldi.

Ancak bugün bu durumun geçmişteki gibi gerçekleşmesi her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü yeni bir şeylerin hayatımıza girmediği gün neredeyse yok gibi. Ve bu değişimlerin birçoğu normalde keşifler kitaplarına girmesi gereken önemde olmasına rağmen bu seviyede önem görmüyor. Girdiğimiz dönemde, özellikle teknoloji o derece hızlı gelişiyor ki, bundan 30 yıl önce söylense, akıldışı kabul edeceğimiz gelişmeler herkes tarafından kanıksanır, sıradan gelişimeler haline geldi.

Dünyanın Endüstri alanında bugüne kadar farklı evreleri gerçekleşti. Bu evreler Ateşin kullanılması ile birlikte Endüstri 1.0, Su ve Buharın kullanılması ile Endüstri 2.0, Elektriğin hayatımıza girmesi ile Endüstri 3.0… Ve şimdi de nesnelerin iletişimi ile Endüstri 4.0 evresinde olduğumuz kabul ediliyor.

Endüstri 4.0 olarak tarif edilen döneme yakın geçmişten beri gerçekleşen gelişmeler ile adım adım girdik. Ve artık teknolojideki mevcut durum ve bilgi radikal değişimlerin önünü açıyor. Zaten günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürün, uygulama, çözüm birleşerek nesnelerin kendi arasında iletişim kurmasını sağlıyor. IoT – Internet of Things (Nesnelerin İnterneti/İletişimi) kısaltması ile belirtilen bu gelişme ile birlikte artık insan dışında, insan yapımı olan nesnelerin birbiri ile iletişim kurması mümkün.

Endüstri’de yaşanan her devrim gibi, bu devrimin de günlük yaşantımıza ürün dışında etkileri olacak. En önemli etki M2M-Machine to Machine (Makineden Makineye) olarak kısaltılan, makinelerin birbiriyle iletişim kurarak bir sistem içinde çalışması.

Düşünsenize..!

Makineler kendi arasında iletişim kuruyor, birbirlerinin durumuna göre hareket ediyor, sorunlarını birbirine aktarıyor ve sistem bu iletişim ile kendi içinde hareket ediyor.

İnsana ihtiyaç azalıyor mu?

Aslında bu felsefi olarak uzun tartışmalara neden olacak bir soru. Her düşünceye açık ve her türlü yoruma açık bir durum. Ben kendi fikrimi paylaşayım

Evet.. Bu gelişme ile üretim alanında daha az insanın çalışması söz konusu olacak. Ancak insanların işsiz kalacağı manasına mı geliyor? Bence, hayır. Bir tarafta azalan insan ihtiyacı söz konusu, ancak diğer tarafta artan bir insan ihtiyacı söz konusu. Tam bir havuz problemi. Bir taraftan boşalan diğer tarafı dolduruyor.

“Tüm bu durumun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgisi nedir?” sorusunu soracak olursak…

Bu gelişme, daha tehlikeli işlerin makineler tarafından yapılması ve insanın daha az riskli olan alanda çalışmaya başlaması demek. Riskli alanlarda insanın azalması da İş Sağlığı ve Güvenliği açısından önemli bir değişime neden olabilir. Yüksek riskli alanlarda çalışanların iş kazası oranının daha yüksek olduğu gerçekliğinden yola çıkarak, daha az riskli alanda çalışan insan için daha az iş kazası demek.

Tabii, bunu bir de gelişen teknolojiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan gelişmeleri eklememiz gerekiyor. Gelişen teknolojiler ile birlikte kaza riskinin olduğu durumlar önceden bilinerek, tahmin edilerek veya en geç olarak olacağı esnada yapılacak uyarılar ile kaza riskleri azaltılabilir mi?

Makinelerin kendi arasında konuştuğu bir dönemden söz ediyorken, böyle bir teknoloji, rahatlıkla hayata geçirilebilir diye düşünüyorum.

Teknolojinin baş döndürücü gelişme hızı her gün yeni bir şeyi hayatımıza ekliyor. Farkına varmadan bu sistemleri kullanmaya başlıyoruz. Hakkında konuşulduğunda ne olduğunu bilmediğimiz birçok ürün, birçok teknoloji, birçok yeni çözüm fark ettirmeden hayatımızdaki yerini alıyor.

Umarım hayatımızda yerini alan tüm bu ürünler, insan sağlığı ve güvenliği açısından da daha güvenli ortamlar sunar.

Feridun Bayram
Genel Müdür
Marmara Tanıtım Fuarcılık

Check Also

Fuar Güvenliği

Ortağı ve yöneticisi olduğum Marmara Fuarcılık ve etkinliklerini takip eden herkesin bildiği gibi, kurulduğumuz günden …